Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

Motto: Věkem jsme neztratili lidskou důstojnost.

 

Naše poslání

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6 poskytuje kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby pražským seniorům, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a nezbytně potřebují pravidelnou podporu jiné osoby. Domov dbá na udržování přirozených vazeb, respektuje svébytný charakter každého člověka a jeho důstojnost.

 

Naše cíle

   - Bezpečné domácí prostředí Domova pro seniory

   - Individualizace služeb, respekt práva  uživatelů na rozhodnutí o plánu a průběhu služby, možnosti vyjadřovat své potřeby a stížnosti

   - Osobnostní rozvoj uživatele prostřednictvím aktivního prožívání volného času v rámci individuálních a skupinových činností

   - Podpora rodinných a blízkých vztahů uživatelů

   - Udržení maximální soběstačnosti uživatele

   - Respekt citového života uživatelů

   - Kvalitní zaměstnanecká politika – kvalifikace, motivace spokojenost pracovníků v přímé péči

   - Týmová spolupráce pracovníku zařízení – vymezení kompetencí a zajištění zpětné vazby

   - Zvýšení kvality poskytované služby prostřednictvím zlepšení  technického stavu vybavení Domova.

   

  Krátkodobé cíle na rok 2017

    - Změny v oblasti aktivizace dle vysledovaných preferencí uživatelů.

    - Nabízení nových zájmových činnosti, širší zapojení uživatelů do běžných aktivit života v Domově.

    - Pokračování v podpoře a využívání služeb mimo domov a setkávání našich uživatelů i se svými vrstevníky z jiných zařízení a místní komunity prostřednictvím kaváren, koncertů a podobných dalších aktivit.

    - Podpora a cílené koordinování školení všech zaměstnanců v efektivní komunikaci v rámci zlepšování a zvyšování kvality sociálních služeb v našem domově, v podpoře a doprovázení uživatele trpícího demencí a jeho rodiny.

    - Další část realizace úprav venkovních a odpočinkových ploch s cílem dosažení vyšší využitelnosti těchto vnějších prostor ze strany uživatelů sociální služby v objektu Eliška.

    - Efektivnější pomoc dobrovolníků a studentů na stážích.

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek