DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Zde je prostor pro vaše otázky, rady, postřehy, zkušenosti i odpovědi z oblasti sociálních služeb pro seniory. Uvítáme jakákoli vaše doporučení i upozornění na tu či onu službu.

 

Ideální bude, když nám vaše příspěvky zašlete emailem na adresu: jarka.jones@dsepurkynove.cz. Také nám můžete zatelefonovat nebo napsat dopis na číslo nebo adresu uvedené v Kontaktech.

 

Vždy nás, prosím, informujte, zda chcete u příspěvku uvést svoje jméno a případně kontakt na vás. Pokud zmíněné uvést nechcete, zaručujeme zachování vaší anonymity.

 

 

"Mohu si sebou vzít do domova pro seniory vlastní televizi?"

- Určitě ano. Jako nadstandardní službu ji ale budete muset uhradit. Domovy obvykle účtují měsíční poplatek do 100 Kč. Užívání televize je ale nutné probrat se spolubydlícím, v případě, že by ho televize rušila, je nutné si k ní opatřit sluchátka. Jinak jsou televize k dispozici v domovech ve společenských místnotech či jídelnách, zde můžete televizi sledovat se spolubydlícími.

 

 

"Budu mít v domově pro seniory jednolůžkový pokoj?"

- Jednolůžkové pokoje jsou obecně nedostatkové. Poptávka po nich převyšuje nabídku, obvykle jednolůžkový pokoj nezískáte při nástupu do zařízení. Zavedenou praxí je zařazení do pořadníku žádostí o jednolůžkové pokoje, které jsou vedeny chronologicky. Doba čekání pak závisí na uvolňování jednolůžkových pokojů a je velmi různá.

 

 

"Je možné v domově pro seniory zajištění intimity s partnerem?" (Karel Dvořák z Prahy)

- Pokud nebydlíte na jednolůžkovém pokoji, je toto velmi individuální záležitost. Domovy pro seniory zpravidla nedisponují speciální místností k tomuto účelu. Bude to tedy otázka domluvy se spolubydlícím, je-li tento ležící, pak doporučujeme domluvu se sociálními pracovníky. Na intimitu máte právo, nestyďte se, vaše potřeba je normální.

 

 

"Moje maminka má zájem chodit do denního stacionáře, ale já ji tam nemohu ze zdravotních důvodů dopravit ani doprovodit. Jak bych to mohla zařídit?" (Jana Zlámalová)

- Záleží na tom, jaký stacionář si vyberete, protože někteří provozovatelé dopravu zajišťují. Ale není jich mnoho. My bychom v tomto případě doporučili využití služby Osobní asistence. Osobní asistenti jsou na takovouto službu připraveni.