odde

Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

Výroční zprávy

2016

2015

 

2014

 

2013

 

 

 

 

Seznam dalších zařízení služeb seniorům

Zřizovací listina Domova pro seniory Elišky Purkyńové ke stažení zde

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové (DpsEP) je příspěvková organizace založená hlavním městem Prahou. Hlavním předmětem činnosti je péče o seniory podle zákona o sociálních službách. Domov poskytuje seniorům pobytovou službu, odlehčovací službu a službu Domova se zvláštím režimem, a to ve dvou objektech v Praze 6 - v budově v ulici Cvičebná a v budově v ulici Thákurova.

 

AKTUALITY

2. listopadu 2017

V uplynulém měsíci jsme s našimi klienty zažili spoustu zajímavých zážitků. Navštívili nás rugbisté z TJ Tatra Smíchov, žáci ZUŠ Jana Hanuše, nebo třeba hudební Trio - lidové písně v úpravě Václava Trojana.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. října 2017

Náš Domov se zapojil do projektu občanského sdruženi Nedoklubko, která
pomáhá maminkám předčasně narozených dětí.
Několik našich zručných kolegyň uháčkovalo chobotničky pro "kulíšky" ,
což je pomůcka vkládána do inkubátoru nedonošeným dětem.

Projekt měl vělký úspěch , chobotniček jsme uháčkovaly 50 ks .
Koordinátorka projektu Lucie Pajerová byla naší snahou velmi potěšena.

Děkuje všem zúčastněným za jejich snahu a pomoc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. října 2017

VELKÁ POLÍVKOVÁ SMRŠŤ NA ANDĚLU 2.-5. ŘIJNA

Polívková smršť je benefiční akcí neziskové společnosti ERGO Aktiv – centra neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku.
Náš Domov se této akce také zúčastnil, a to pomocí s dovozem polévek na daná stanoviště na Praze 5. Odměnou jsme každý den dostali ochutnávku
těch nejlepších druhů polévek od známých pražských kuchařů.
Tímto děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. září 2017

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem "Automatický provoz dieselagregátu"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 1 - Výzva

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 2 - Kupní smlouva

- Výzva k podání nabídky na VZMR - Příloha 3 - Kalkulace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. srpna 2017

PROBĚHLA PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY THÁKUROVA

 

Zrekonstruovány jsou koupelny u všech pokojů, zároveň proběhla výměna zárubní a dveří u všech pokojů a chodby získaly nový barevný kabát. V současné době pokračuje výměna podlahové krytiny na schodištích, na podzim nás čeká rekonstrukce vstupních prostor včetně rampy pro imobilní klienty.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. srpna 2017

Letošní léto prožíváme s našimi klienty v duchu pravidelných příjemných aktivit a oživení pobytu. Průběžně jsme pracovali na zvelebování prostor Domova letními motivy, zúčastnili jsme se tanečního kurzu s panem Veletou a v červenci pro nás uspořádal koncert světově uznávaný klavírista pan David Kalhous. Měli jsme to potěšení vyslechnout 12 klavírních sonát Domenica Scarlattiho, které pan Kalhous nahrál pro Český rozhlas.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. července 2017

Dne 12. července 2017 proběhlo u nás v domově předávání cen dalšího ročníku soutěže "Srdce na dlani". Za rok 2016 byly oceněny sestra Lucie Hojdová z budovy Thákurova a sestra Zuzana Gončarová z budovy Eliška. Celým odpolednem, které se konalo na zahradě v budově Thákurova, nás provázel pan Jožka Zeman a krásné písně zazpíval pan Bohuš Matuš. Přijeli k nám i obyvatelé z Elišky. Sestřičkám blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. května 2017

Domov pro seniory Elišky Purkyňové děkuje zaměstnancům hotelu Angelo Praha 5 za darované přikrývky pro naše klienty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. února 2017

Rekonstrukce v domově Thákurova zdárně pokračuje, začala již pátá etapa z devíti. Celé třetí patro je již hotové. V pokojích jsou kromě nových koupelen také nové podlahy, přibyly lustry se zabudovaným větrákem a nové o dvacet centimetrů širší dveře. Chodba se krásně prosvětlila oranžovou výmalbou a osvětlením zabudovaným do stropních podhledů. Staré skříně v chodbě byly vyměněny za nové, lépe funkční. V zadní části chodby vzniknul malý koutek k posezení.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. prosince 2016

Dne 2.12.2016 se v našem Domově Eliška konal pořad "Tajemné sovy" s
ukázkou živých sov, které si naši klienti mohli nejen prohlédnout, ale i
pohladit a shlédnout i jejich let za potravou. Program vedli manželé
Kolomazníkovi ze záchranné stanice v Cholupicích, kteří se chovem sov
zabývají. Mezi sovami byli jak naše, tak i severské druhy. Účast byla
veliká a naši senioři byli nadšení.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. listopadu 2016 - aktualizováno 24. listopadu 2016, následně 28. listopadu 2016

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Rekonstrukce chodeb - Thákurova 8; 10 a 12, 160 00 Praha 6"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha5.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - odpovedi na dotazy.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - dodatecneinformace2.doc

 

15.listopadu 2016

Od dnešního dne jsou změněny úřední hodiny na oddělení žádostí. Úředním dnem je středa od 13 do 16.30 hodin nebo jiný den po telefonické domluvě. Kontaktní osobou na oddělení žádostí je Mgr. Alena Pakostová (telefon : 224 311 364, mobil : 733 536 548, e-mail : zadosti@dsepurkynove.cz).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. října 2016

Domov pro seniory Elišky Purkyňové tímto děkuje svým sponzorům - spolešnosti Coca-Cola HBc a Cyklokniha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27. září 2016

Od 1. 10. 2016 dochází k dílčím změnám v systému podávání a schvalování žádostí o službu Domov pro seniory. Pro bližší informace přejděte na stránku Domov pro seniory - Žádosti o pobyt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. září 2016

V září jsme si zase udělaly radost a společně jsme si upekli buchtu "Fešák", tu jsme pak společně snedli v naší páteční kavárničce.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. srpna 2016


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29. srpna 2016

Z důvodu rekonstrukce hygienického zázemí pokojů a výměny vstupních dveří do pokojů v objektu Thákurova, která započne 3.10.2016, jsme nuceni dočasně snížit kapacitu zařízení v tomto objektu.

Celá rekonstrukce proběhne za běžného chodu Domova a je koncipována tak, že dojde vždy k uzavření jednotlivých úseků (cca 7 – 10 pokojů), jejichž obyvatelé se musí na nutnou dobu přemístit do jiných pokojů a do jídelny Domova. Z tohoto důvodu nebudeme obsazovat uvolněná místa a využijeme je pro dočasné ubytování obyvatel pokojů, kde bude rekonstrukce momentálně probíhat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. srpna 2016

I přes léto zažíváme spoustu zajímavých aktivit, v červenci jsme například navštívili kavárnu Národní technické knihovny.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22. června 2016

Doplatky za inkontinenční podložky:
Od 1.7.2016 pojištěncům (seniorům) v ústavní péči (např. Domov pro seniory) zdravotní pojišťovna inkontinenční pomůcky - jednorázové podložky - nehradí v plné výši (viz zákon 48/1997 a Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, doklad VZP 13/2009 - Poukaz pro léčebnou a ortopedickou pomůcku).


Dodavatelé inkontinenčních pomůcek jsou povinni vystavit každému uživateli jako konečnému spotřebiteli daňový doklad o zaplacení inkontinenčních podložek v daném čtvrtletí.

 

  • každý uživatel si poměrnou část ceny inkontinenčních podložek za dané čtvrtletí hradí sám
  • čtvrtletně tato částka činí 213,00 Kč (25% z ceny podložek) - celkem 90 podložek
  • 75% ceny podložek hradí zdravotní pojišťovna
  • pokud je uživatel na začátku čtvrtletí hospitalizován, pak se poukaz na inkontinenční pomůcky po jeho návratu z nemocnice pokrátí na 60 nebo 30 kusů

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. června 2016 - AKTUALIZOVÁNO 29. června 2016

Dodatečné informace k veřejné zakázce "Stavební úpravy a změny účelu užívání v objektu Cvičebná 2447/9, Praha 6"

- Dodatečné informace - priloha1.pdf

- Dodatečné informace - priloha2.doc

- Dodatečné informace - priloha3.pdf

- Dodatečné informace - priloha4.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. června 2016

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem "Stavební úpravy a změny účelu užívání v budově Cvičebná 2447/9, Praha6"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.zip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. června 2016

Mnohorát děkujeme za poskytnuté finanční dary paní

Evě Zbrojkové,

Ivaně Lhotové,

Jitce Mráčkové

a Ing. Michalovi Černému.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. června 2016

V pondělí 6. června proběhl na zahradě objektu Thákurova další ročník nominací na cenu Srdce na dlani. Tentokrát nám přijel zazpívat i Kamil Emanuel Gott.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. května 2016

Od dnešního dne jsou změněny úřední hodiny na oddělení žádostí. Úředním dnem je středa od 13 do 19 hodin. Kontaktní osobou na oddělení žádostí je Kateřina Jiráková (telefon : 224 311 364,
mobil : 733 536 548, e-mail : zadosti@dsepurkynove.cz).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. března 2016

Řada našich obyvatel slaví u nás v Domově narozeniny, často i významná životní jubilea. Snažíme se jim oslavy připravovat důstojně a vesele, rádi bychom je obdarovali i malou pozorností. Naše finanční situace nám to ale bohužel neumožňuje, proto se obracíme na přátele Domova a veřejnost s prosbou o finanční dary k tomuto účelu určené. Pokud byste se tedy rozhodli Domov touto formou podpořit, kontaktujte, prosím, kancelář paní ředitelky. Předem děkujem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28. prosince 2015

Letošní advent jsme prořili ve znamení mnoha kulturních akcí a radostných chvil. Naši obyvatelé se zúčastnili řady koncertů, vystoupení a příprav vánočního trhu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. listopdau 2015

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Dodávka elektrického konvektomatu pro DS Elišky Purkyňové"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.zip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. listopadu 2015

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Nákup užitkového vozidla"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.zip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. listopadu 2015

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Dodávka elektrického konvektomatu pro DS Elišky Purkyňové"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.zip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. listopadu 2015

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Vypracování projektové dokumentace pro chlazení vybraných místností DS Elišky Purkyňové"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.zip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. října 2015

S blížícím se podzimem, kdy nám počasí již nedovoluje navštěvovat
zahradu, nás potěšila návštěva dětí z mateřské školy v Horoměřicích.
Třída Ještěrek nám něco málo zazpívala a pak nás děti naučily, jak se z
kaštanů vyrábějí krásná zvířátka. My jim za to moc děkujeme a těšíme se,
že k nám zase přijdou.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. října 2015

7. října jsme se my ženy rozhodly, že se navrátíme do časů
minulých, kdy jsme se v kuchyni nezastavily, a upekly jsme osm
jablečných závinů a perník s názvem "co dům dal". Pečení se vyvedlo a
co jsme si dopoledne upekly, to jsme odpoledne snědly a k závinu nám
naše rehabilitační oddělení uvařilo báječné kapučíno. Na příští pečení
zveme i Vás.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. října 2015

V říjnovém čísle časpisu Můžeš vyšel článek "Splnil se Elišce P. sen?" o našem domově.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. října 2015

Letos jsme hned od prvních slunečních paprsků začali jezdit s našimi uživateli na výlety. Společně jsme navštívili Žižkovskou věž, park Stromovku, kavárnu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Sulické a například také oboru Hvězda. Už se těšíme na další společné výlety, které budeme absolvovat i po zbytek roku.


Zároveň srdečně děkujeme studentům skupiny LP 2 Praha za pomoc s grilováním na terase Domova, s výletem do obory Hvězda a za věcný dar výtvarných potřeb pro naše uživatele.


Dále k nám dne 25.9.2015, stejně jako vloni, přijeli na návštěvu mladí sportovci z ragbyového týmu Tatra Smíchov. Společně se svými psími kamarády a hudebními nástroji strávili s našimi uživateli příjemné slunečné odpoledne. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.září 2015- doplněno 24.9.2015

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku s názvem " Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů - Thákurova 8; 10 a 12, 160 00 Praha 6"
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.zip

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.zip

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.zip

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.září 2015

Břevnovská hudební setkání

 

Hudební agentura AuraMusica ve spolupráci s Domovem pro seniory Elišky Purkyňové pořádá pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře Břevnovská hudební setkání - koncertní cyklus v Břevnovském klášteře v září-prosinci 2015.

 

Slavnostní zahajovací koncert se koná v úterý 29. 9. 2015 v 19.30 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, Markétská 28/1, Praha 6 - Břevnov. Účinkují Jana Boušková – harfa, Roman Janál – baryton. Na programu budou Biblické písně A. Dvořáka a další skladby.
Další koncerty:

21. 10. 2015 (kostel sv. Markéty), Werner a Vilém Hofbauerovi (trubky, vítězové Concertina Praga 2013

a 2014), varhany.
23. 11. 2015 (Tereziánský sál), Smetanovo trio (Jiří Vodička, Jan Páleníček, Jitka Čechová) 
16. 12. 2015 (kostel sv. Markéty), Musica Bohemica (Jaroslav Krček) a sbor Carmina Bohemica


Vstupenky si rezervujte na auramusica@seznam.cz nebo na tel. čísle 603 188 500.
Předprodej v Domově seniorů E. Purkyňové (Cvičebná 9, P6 – Břevnov, 224 311 364, 733 536 491), v Infocentru Praha 6, Bělohorská 110 a před koncertem ve fortně Břevnovského kláštera.

 

Více na http://www.auramusica.cz/news/brevnovske-hudebni-setkani/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.září 2015


Přijmeme personalistku na zkrácený pracovní úvazek (4 hod) s praxí v sociální oblasti a zdravotnictví. Kontakt: ludmila.krupkova@dsepurkynove.cz . Nástup možný ihned.

 

Přijmeme pracovnici do prádelny - práce na šicím stroji podmínkou. Kontakt: paní Dvořáková,

tel. 731 615 421.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.srpna 2015

Domov pro seniory Elišky PurkLetos jsme hned od prvních slunečních paprsků začali jezdit s našimi
uživateli na výlety. Společně jsme navštívili žižkovskou věž, park
Stromovku, kavárnu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Sulické a například také oboru Hvězda.
Už se těšíme na další společné výlety, které budeme absolvovat i po zbytek roku.
Zároveň srdečně děkujeme studentům skupiny LP 2 Praha, kteří nám přišli
pomoci s grilováním na terase Domova, s výletem do obory Hvězda a za
věcný dar výtvarných potřeb pro naše uživatele.
Dále k nám dne 25.9.2015, stejně jako vloni, přijeli na návštěvu mladí
sportovci z ragbyového týmu Tatra Smíchov. Společně se svými psími
kamarády, hudebními nástroji a básnickým střevem strávili s našimi
uživateli příjemné slunečné odpoledne. Děkujeme za návštěvu a těšíme se
na další spolupráci.ňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka a montáž elektrohydraulické nakládací plošiny pro invalidní vozíky do vozidla Ford Tourneo Custom
.
Přílohy k zakázce:


- výzva - priloha.pdf

- čestné prohlášení - priloha2.doc

- krycí list - priloha3.doc

- specifikace - priloha4.pdf

- techničák - priloha5.pdf

- fotka - priloha6.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. června 2015

1.června proběhl koncert Domova mládeže Prahy 6. Studenti konzervatoře přišli potěšit naše uživatele a zazpívali moderní hity, lidové písně i klasické skladby. Také vnesli do našeho domova spoustu energie a dobré nálady. Všem vytupujícím srdečně děkujeme.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.dubna 2015

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem " Projektová dokumentace pro rekonstrukci hygienických zázemí pokojů - Thákurova 8;10 a 12, 160 00 Praha 6-DS Elisky Purkynove, Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. února 2015

Národní kronika senzačních seniorů Nadace Charty 77 / Konta bariéry oslovila náš Domov se žádostí o spolupráci. Cílem projektu Národní kronika je shromažďování vzpomínek pamětníků na různé události, zvyky a příběhy z každodenního života. Našim obyvatelům projekt představí ředitelka Konta bariéry paní Božena Jirků při úvodní besedě v obou objektech. V další fázi budou mladí dobrovolníci z řad studentů při neformálních rozhovorech sbírat a zaznamenávat vzpomínky všech, kteří se o ně budou ochotni podělit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ledna 2015

Advent, vánoční svátky a závěr roku 2014 se v Domově pro seniory oslavily důstojně a radostně. Proběhlo mnoho koncerů, vystoupení dětí z mateřských škol, prodejní výstava prací našich obyvatel a několik setkání spojených s hudbou a občerstvením. Na Silvestra jsme program obohatili promítánim veselých scének z Televarieté.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. listopadu 2014

V roce 2014 jsme rozšířili výběr aktivit pro naše seniory. V Dílně plné nápadů tvoříme různé výrobky, šijeme panenky, barvíme stojánky či sklo, pečeme dobroty. Organizujeme vystoupení hudebních souborů, jak českých, tak zahraničních (Tchaj-wan, Lotyšsko, Španělsko…) Také se u nás v Domově pořádají různé cestopisné přednášky o všech koutech světa (Indie či Madeira). Obnovili jsme reminiscenční kroužek, zintenzivnili jsme kurzy paměti s kvízy a hádankami. Aktivity se vždy snažíme inspirovat ročním obdobím a zvyklostmi s ním spojenými.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. listopadu 2014

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem Dodání a montáž kolejnic k zástěnám mezi lůžka-objekt Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6-DS Elisky Purkynove,Cvicebna 2447,169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha5.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha6.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha7.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha8.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha9.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. listopadu 2014

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Dodání a montáž vybavení koupelen-objekt Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6-DS Elisky Purkynove,Cvicebna 2447,169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha5.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha6.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha7.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha8.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha9.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha10.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. listopadu 2014

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem " Dodání IT - obnova počítačových stanic a hardware Domova pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. října 2014

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem " Dod.a montáž náhradního zdroje propřípad blackoutu -Thákurova 8;10 a 12, 169 00 Praha 6-DS Elisky Purkynove, objekt Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha5.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha6.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha7.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha8.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha9.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha10.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha11.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloah12.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. října 2014

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem " Dodání IT - obnova počítačových stanic a hardware Domova pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. října 2014

Děkujeme sponzorům za finanční podporu vzniku knihy k devadesátiletému výročí založení Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Jmenovitě děkujeme Městské části Praha 6, firmám Akcent, Aktiv, Stena, SW Mont, Depend, MK Market, Lékařský dům, Uniderma, HD servis služby s.r.o., Saga, Ventura, Ekom a.s., Semileas, Pegas s.r.o, Griffin a Linet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. října 2014

Domov pro seniory Elišky Purkyňové vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem " Dod.a montáž náhradního zdroje propřípad blackoutu - objekt Cvičebná 2447, 169 00 Praha 6-DS Elisky Purkynove,Cvicebna 2447,169 00 Praha 6" .
Přílohy k zakázce:

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha1.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha2.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha3.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha4.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha5.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha6.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha7.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha8.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha9.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha10.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha11.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloah12.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha13.doc

- Výzva k podání nabídky na VZMR - priloha14.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Domov pro seniory

 

 

Oddělení se zvláštním režimem

 

 

 

Odlehčovací služba

 

 

 

 

Aktuality

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek