Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Oddělení se zvláštním

režimem

 

 

 

 

Naši sponzoři

 

 

INFORMACE PRO ŽADATELE


Žádosti o službu oddělení se zvláštním režimem se podávají v oddělení Žádosti v objektu Eliška na Břevnově, Cvičebná 9. Úředním dnem je středa 13 - 16 hodin, nebo dle telefonické domluvy.

 

Alena Pakostová, tel. 733 536 548, e-mail. zadosti@dsepurkynove.cz


V oddělení Žádosti získáte informace, zda je pro vás služba vhodná, a pokyny k dalšímu postupu. Zde vám také poskytneme informace o stavu vašich již podaných žádostí.

 

Komu nemůžeme nabídnout služby - situace, na které nejsme vybaveni:


- Zdravotní stav žadatele, jehož základní životní funkce jsou ohroženy, a je tedy třeba neustálá přítomnost zdravotnického a lékařského personálu


- Infekční a parazitární choroby všeho druhu


- Psychické a psychiatrické poruchy, při nichž může žadatel ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu

 

- Alzheimerova choroba


- Chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie

 

- Lidem, kteří nedosáhli důchodového věku

 


 


Základní postup podávání žádosti

 

Formulář žádosti o umístění do našeho zařízení obdržíte v úředním dni přímo v oddělení Žádosti. Další možnost je řešit žádost v elektronické podobě. Formulář je možné vyplnit v elektronické podobě, až poté jej vytisknout a podepsaný poslat poštou nebo naskenovat. V žádném případě však nemůžeme přijímat a zařazovat do evidence žádosti nepodepsané. K žádosti zaslané poštou je nutné přiložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele na předepsaném formuláři a Dotazníkové šetření, které vyplní rodina nebo sociální pracovník.

 

Formulář Žádosti o pobytovou službu KE STAŽENÍ ZDE

Formulář Vyjádření lékaře KE STAŽENÍ ZDE

Formulář Dotazníkové šetření KE STAŽENÍ ZDE

 


O možnosti žadatelova nástupu do Domova pro seniory Elišky Purkyňové rozhoduje Schvalovací komise složená z několika odborníků z řad personálu Domova a externích odborných poradců.
Vnitřní pravidla a rozhodující kritéria pro postup při přijímání nových klientů do pobytové služby Domova jsou dána metodickým postupem jednání Schvalovací komise a vycházejí z příkazů a pravidel našeho zřizovatele.
Rozhodujícími kritérii jsou zejména stupeň závislosti na pomoci druhé osoby vyjádřený přiznáním příspěvku na péči, dále věk žadatele a samozřejmě i sociální a rodinné poměry žadatele
Rádi bychom proto upozornili žadatele a jejich blízké příbuzné, že z kapacitních důvodů nejsme schopni ihned vyhovět všem žadatelům.

Fotografie