DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (DOP)

 

 

Popis služby

 

Ošetřovatelská péče je často zaměňována s Pečovatelskou službou, mnozí se domnívají, že jde o něco podobného. Mezi službami je však zásadní rozdíl.

Pečovatelská služba je služba SOCIÁLNÍ
Je poskytovaná sociálními pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, tzv. pečovateli.
Pečovatelé neprovádějí ošetřovatelské úkony, např. neošetřují proleženiny ani neprovádějí rehabilitační cvičení.
Pečovatelskou službu hradí uživatel (klient, senior).

Detailně je Pečovatelská služba popsána v sekci Domácí pečovatelská služba.

 

Ošetřovatelská služba je služba ZDRAVOTNICKÁ.
Je poskytovaná kvalifikovanými zdravotními sestrami.
Je hrazena zdravotní pojišťovnou.

 

Obě služby jsou poskytovány seniorům jak v domácnosti tak v sociálních zařízeních ústavního typu (Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem). Zde se budeme zabývat ošetřovatelskou péčí v domácnosti.

 

Domácí ošetřovatelská péče, jinak nazývaná také Domácí zdravotní péče nebo Home Care, je zdravotní péče poskytovaná seniorům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře (v případě předchozí hospitalizace). Domácí ošetřovatelská péče je zaměřena na zlepšení či udržení zdraví, zmírňování utrpení a u nevyléčitelně nemocného člověka na zajištění klidného umírání a smrti.

 

Domácí ošetřovatelskou péči poskytují zkušené zdravotní sestry s registrací MZ, která je opravňuje pracovat bez odborného dohledu. Navštěvují své nemocné seniory v jejich domácnosti (včetně víkendů a svátků) a poskytují jim odborné úkony tak, aby nemuseli pobývat ve zdravotnickém zařízení.

 

První podnět k ošetřovatelské péči dává lékař, a to doporučením, které určuje počet návštěv u pacienta, cíle a formy jejich naplnění. Zdravotní sestra v souladu se stávající lékařskou diagnózou vypracuje ošetřovatelský plán, podle kterého probíhá následná péče. Každý den provádí jednotlivé ošetřovatelské úkony, zapisuje všechny objektivní nálezy, změny a biologické hodnoty, o nichž pravidelně informuje ošetřujícího lékaře. Po skončení ošetřovatelské péče sepíše dokumentaci, kterou rovněž předá lékaři.


Je mnoho důvodů, pro které je výhodnější léčba v domácím prostředí. Těmi hlavními jsou nemocniční infekce, tzv. nozokominální nákazy, a negativní psychické působení cizího nemocničního prostředí, a to zejména u seniorů. Podmínkou léčby seniora v domácím prostředí je však vždy  pečlivý ošetřující lékař, který sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta.

 

Úkony Domácí ošetřovatelské péče:

- příprava a podání léků
- ošetřovatelská rehabilitace
- odběr biologického materiálu
- aplikace inzulínu a injekce proti bolesti
- nácvik a zaučování aplikace inzulínu 
- převazy - bércové vředy, pooperační rány, proleženiny
- prevence proleženin - polohování
- promazání zad, hýždí a dolních končetin, bandážování dolních končetin
- nácvik chůze s chodítkem, o berlích nebo francouzských holích
- klysma, cévkování, ošetření a zavedení permanentních katetrů
- ošetření umělého vyústění
- psychická aktivace
- měření tlaku krve, pulsu

- doprovod k důstojné a bezbolestné smrti (hospicová domácí péče) v terminálním stavu, kdy si senior přeje zemřít doma v kruhu svých blízkých


Zákon praví
Domácí ošetřovatelská péče se řídí metodickým opatřením č. 13 - Koncepce domácí péče obsaženým ve věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 12/2004.