DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Osobní doklady

V pobytových zařízeních sociálních služeb bývá praxí, že je při nástupu do zařízení od seniora automaticky vyžádán občanský průkaz a karta zdravotnického pojištěnce s tím, že budou uloženy obvykle na sesterně.

 

Pracovníci zařízení tak mohou činit s dobrým úmyslem, neboť se často stává, že senior doklady v roztržitosti někam založí nebo je ztratí. V případě náhlé potřeby hospitalitzace pak může hledání dokladů nevhodně zdržovat.


Nicméně pracovníci nemají právo odebrání dokladů požadovat. Záleží na seniorovi, zda si přeje doklady u personálu uložit nebo si je nechat u sebe. Musí se rozhodnout sám, musí být na tuto záležitost dotázán.

 

V případě svobodného rozhodnutí si doklady u personálu uložit, je potřeba, aby toto rozhodnutí senior učinil v písemné formě a stvrdil svým podpisem. Dobře fungující organizace na tento úkon mají připravený formulář, který vyplňují se seniorem při nástupu.