DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Fotografie a citace

Zařízení sociálních služeb obvykle vedou kroniku, prezentují svoji činnost na webových stránkách a na letácích, poskytují rozhovory v médiích, tvoří výroční zprávy, dekorují vnitřní prostory fotografiemi ze společných akcí.

 

K tomu potřebují fotografie či citace seniorů, kteří službu využívají.

 

Jakákoli fotografie či citace s nebo bez uvedení jména seniora nesmí být použita bez jeho předchozího písemného souhlasu.

 

Dobře fungující organizace na tento úkon mají připravený formulář, který vyplňují se seniorem při nástupu nebo před uveřejněním. Takový formulář musí rozlišovat, zda senior souhlasí s uveřejněním jeho fotky pouze v budově zařízení nebo i na veřejně přístupném místě, zda tam či onde souhlasí i s uveřejněním jeho jména nebo zda si nepřeje nic z uvedeného.