DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Intimita v sociálních službách

V pobytových zařízeních nejsou jen jednolůžkové pokoje. I na vícelůžkových pokojích má každý senior nárok na soukromý intimní prostor. Může jít o chvíle, kdy si přeje být jen sám, přemýšlet a odpočívat v naprostém soukromí, což je zejména pro seniory, kteří přicházejí do sociálních služeb z domácího prostředí, kde třeba celé roky pobývali sami, velmi důležité.

Zachování intimity je naprosto zásadní při hygieně, která probíhá na lůžku seniora, a při vykonávání tělesné potřeby na mobilní toaletě přímo na pokoji. Dlouhodobé společné soužití na jednom pokoji je složité a absolutní ztráta soukromí má nepříjemný dopad na psychický stav seniorů.

 

Poskytovatel sociální služby je povinen takové soukromí zajistit, jakkoli se tato záležitost na vícelůžkových pokojích jeví složitou.

 

Lze vyřešit zástěnami, paravany, závěsy či podobným způsobem, který umožní seniorovi absolutní soukromí. Je důležité takové zajištění intimity po provozovateli služby vyžadovat.

 

Do značné míry totéž platí i pro ambulantní zařízení typu denní stacionář. I ve stacionáři musí mít senioři zajištěn intimní prostor pro hygienu a odpočinek. Profesionální stacináře disponují pokoji s lůžkem, kde si může senior podle přání v samotě odpočinout.