DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Pečovatelka versus ošetřovatelka

Pečovatelka

Pečovatelka je zpravidla pracovnice v sociálních službách, která poskytuje pomoc v oblasti osobní hygieny, úpravu vlasů, čištění protéz, přípravy a podávání stravy, obstarání úklidu, nákupu, doprovod na procházku a podobně. Neposkytuje úkony, které souvisí přímo s fyzickým stavem seniora.

 

Ošetřovatelka
Ošetřovatelka je registrovaná zdravotní sestra, která pečuje o zdravotní stav seniora. Vykonává úkony, které přímo směřují ke zlepšení jeho zdravotního stavu a ovlivňují fyzický stav seniora. Např. podává léky, převazuje rány, polohuje, aplikuje injekce, cévky, masti, měří tlak a teplotu apod. Spolupracuje úzce s ošetřujícím lékařem seniora a řídí se jeho instrukcemi.