DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Typy sociálních služeb pro nesoběstačné seniory

Podle místa působení rozlišuje systém českých sociálních služeb:

 

Terénní sociální služby

Jsou služby poskytované v domácím prostředí seniora. Jde o Domácí pečovatelskou službu, Domácí ošetřovatelskou péči, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu. Jinými slovy pečovatel, ošetřovatel nebo asistent docházejí v dohodnutém čase za seniorem a po omezenou dobu poskytují vyjednanou službu.


Ambulantní sociální služby

Jsou služby, za kterými někam dochází senior. Jde o Denní stacionáře. Za takovou službu je považována i Pečovatelská služba v Domech s pečovatelskou službou.  Ambulantní služby jsou poskytovány mimo domov seniora, v nějakém zařízení a to ve vymezeném čase (provozní doba stacionáře, vyjednaný čas pečovatelské služby). Mimo dobu poskytované služby senior setrvává ve svém domácím prostředí (ve svém domově nebo v bytě pronajatém v domě s pečovatelskou službou).


Pobytové sociální služby

Jsou služby poskytované v institucích - zařízeních poskytovatele (Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Sociální lůžka). Jsou poskytovány nepřetržitě.