DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Přivolání personálu

Pobytové sociální služby nejsou vzhledem ke své podstatě nezdravotnického zařízení zaměřeny na služby pro lidi, kteří potřebují nepřetržitou akutní zdravotnickou pomoc. Nejsou tedy univerzálně vybaveny elektronickým přivolávacím zařízením (v nemocnici zvonek na sestru).

 

Pravdou je, že vzhledem k obecně horšímu zdravotnímu stavu seniorů v pobytových službách, se některá zařízení dokázala (např. díky dárcům a sponzorům) vybavit elektronickým tísňovým systémem alespoň pro lůžka se zvýšenou péčí, ale obecně na to nelze zatím bohužel spoléhat. Takové vybavení se u registrovaných sociálních služeb zatím nepovažuje za standardní (není uznávanou rozpočtovou položkou a není tedy financováno).

 

Personál v pobytových zařízeních v pravidlených intervalech obchází pokoje seniorů a zjišťuje jejich potřeby. Je povinen zajisti bezpečí a maximální pohodlí.