Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

 

 

Naši sponzoři

 

 

 

 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Standard 8 - Návaznost na vnější zdroje

 

Cílem služeb poskytovaných Domovem pro seniory Elišky Purkyňové je umožnit uživatelům využívat zároveň i služby institucí regionu, podporovat spolupráci s rodinou, přáteli a co nejdéle pomáhat udržet kontakt uživatelů s běžnou společností.

 

Domov má k dispozici služby, které mohou využívat uživatelé. Uživatelé, jimž zdravotní stav umožňuje využívat služeb mimo prostory Domova jsou motivováni, aby tak činili. K dipsozici mají uživatelé seznam v okolí dostupných služeb na nástěnkách Domova.

 

Uživatelé, jimž zdravotní stav nedovoluje využívat služeb vně Domova, mohou využívat služeb umístěných v prostorech Domova, a to spolu se zaměstnanci Domova (pedikúra, Kavárna) a služeb, kterých může kromě uživatelů a zaměstnanců využívat i veřejnost (kadeřnictví a ordinace zubního lékaře).

 

Na základě vzájemné spolupráce se středními a vysokými školami se sociálním zaměřením umožňuje Domov na základě Smluv o vykonání odborné praxe studentům těchto škol krátkodobé či dlouhodobé praxe. Studenti především pomáhají v rámci skupinových a individuálních aktivit.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové dále spolupracuje s dobrovolníky, které si sám školí a jejichž činnost probíhá na základě Smlouvy o dobrovolné činnosti, která vymezuje jejich práva a povinnosti. Především dobrovolníci velice výrazně pomáhají se zajišťováním individuálních aktivit u uživatelů. Četnost setkání a náplň trávení společného času záleží na dohodě mezi uživatelem a dobrovolníkem. Veškeré činnosti dobrovolníků koordinuje vyškolená sociální pracovnice.

 

 

 

zpět