Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

Motto: Věkem jsme neztratili lidskou důstojnost.

 

Naše poslání

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6 poskytuje kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby pražským seniorům, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a nezbytně potřebují pravidelnou podporu jiné osoby. Domov dbá na udržování přirozených vazeb, respektuje svébytný charakter každého člověka a jeho důstojnost.

 

Naše cíle

   - Bezpečné domácí prostředí Domova pro seniory

   - Individualizace služeb, respekt práva  uživatelů na rozhodnutí o plánu a průběhu služby, možnosti vyjadřovat své potřeby a stížnosti

   - Osobnostní rozvoj uživatele prostřednictvím aktivního prožívání volného času v rámci individuálních a skupinových činností

   - Podpora rodinných a blízkých vztahů uživatelů

   - Udržení maximální soběstačnosti uživatele

   - Respekt citového života uživatelů

   - Kvalitní zaměstnanecká politika – kvalifikace, motivace spokojenost pracovníků v přímé péči

   - Týmová spolupráce pracovníku zařízení – vymezení kompetencí a zajištění zpětné vazby

   - Zvýšení kvality poskytované služby prostřednictvím zlepšení  technického stavu vybavení Domova.

   

  Krátkodobé cíle na rok 2019

    - Poskytování služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti uživatele služby.

    - Zpříjemňování prostředí interiéru i zahrady, zlepšování bezbariérovosti ve všech prostorách.

    - Prohlubování spolupráce s rodinami podporou otevřené komunikace.

    - Stálá podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím.

    - Respektování soukromí, individuální volby a zvyků uživatelů.

    ¨

    Pro rok 2019 je nejdůležitějším úkolem zachování stávající podoby a rozsahu poskytovaných služeb v co nejlepší kvalitě.

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek