DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (DOP)

 

 

Výše úhrady

 


V případě indikace Domácí ošetřovatelské péče ošetřujícím lékařem je tato péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou z Fond veřejného zdravotního pojištění a dle vyhlášky MZČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění.


Přímou platbou od seniora je hrazena Domácí ošetřovatelská péče v případech, kdy
- senior není pojištěn;
- senior se rozhodne, že si přeje nadstandardní úkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (některá zařízení je nabízejí);
- seniorova pojišťovna nemá smluvní vztah se zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí péči;
- senior si záměrně a vědomě zvolil nesmluvní zařízení.