DOMOV PRO SENIORY (DoS)

 

 

Popis služby

 

Domovy pro seniory (dále DoS) jsou sociální zařízení, která poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

V posledním desetiletí se charakter DoS velmi změnil. Původní domovy bývaly obývány vcelku soběstačnými seniory, kteří potřebovali částečnou podporu a výpomoc s jídlem, hygienou či orientací v prostoru. S vývojem zdravotnické péče, nových léků, prodlužováním života a všeobecným stárnutím populace, se charakter DoS mění. V současnosti spíše připomínají léčebny dlouhodobě nemocných či zařízení paliativní péče. A jsou trvale naplněné, získat volné místo je stále obtížnější a čekací lhůty na umístění se stále prodlužují.

 

DoS poskytují ubytování, celodenní stravu, nepřetržitou pečovatelskou službu a ošetřovatelskou péči.

 

Podmínkou pro přijetí je přiznání příspěvku na péči nebo alespoň podaná žádost. Ačkoli vláda zahájila jednání o odstranění této podmínky, prozatím stále platí.

 

Lůžka v DoS jsou rozdělena podle kategorií – jsou zde lůžka pro relativně samostatné a mobilní klienty, standardní lůžka pro méně mobilní a nemobilní klienty a lůžka se zvýšenou péčí pro nemobilní klienty ve vážnějším zdravotním stavu.

 

Ubytování v DoS je nabízeno v jednolůžkových (menší počet) a vícelůžkových pokojích. Maximálně však bývají třílůžkové. Pokoje jsou vybaveny základním zařízením, postel (obvykle polohovací), noční stolek, skříň na šatstvo a k dispozici jsou pomůcky (polohovací křesla, vozíky, přenosné toalety apod.) Senioři si mohou pokoje dovybavit drobným nábytkem, lednicí, televizí a ozdobami. I ve vícelůžkových pokojích by měla být zajištěna intimita (alespoň závěsem či paravanem). Ujistěte se, že jimi vámi vybrané zařízení disponuje.

 

Stravování je v DoS celodenní, poskytuje se i dietní. Většinou není na výběr z více druhů jídel a není poskytována plnohodnotná vegetariánská strava.

 

Pečovatelská služba je poskytována nejčastěji pracovníky v sociálních službách. Pečovatelské služby v souladu se zákonem musí zahrnovat pomoc s jídlem a hygienou, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, zprostředkování společenského kontaktu, aktivizační, terapeutické a kulturní činnosti.

 

V DoS poskytujících skutečně profesionální služby má každý klient přiděleného svého klíčového pracovníka, tj. pracovníka, který je jakýmsi jeho důvěrníkem nebo patronem, povídá si s klientem, zajímá se, jak je spokojen se službami a je mu oporou při jakémkoli problému nebo přání seniora službu nějak uzpůsobit jeho potřebám. Úkolem důvěrníka je navázat vztah s klientem založený na důvěře a opoře. Klíčový pracovník také komunikuje s rodinou a blízkými klienta, protože on je právě tím, kdo ví o svém klientovi nejvíce, kdo je mu nejbližší a k dispozici, kdo mu poskytuje i tolik důležitou psychologickou podporu.

 

Zavádění klíčových pracovníků je v některých DoS zatím jen v procesu, ne vždy se s fungujícími klíčovými pracovníky setkáte. Ale doporučujeme se při vyjednávání o pobytu v DoS na klíčového pracovníka zeptat. Je z hlediska péče o pohodu v duši klienta velmi důležitým styčným důstojníkem.

 

Kromě Pečovatelské služby jsou v DoS poskytovány v rámci sociálních služeb volnočasové, pohybové, kulturní, společenské a tréninkové aktivity, kterých se senioři mohou podle svých přání účastnit.

 

Dos nabízí také nadstandarní (fakultativní, doplňkové) zpoplatněné služby, které mohou senioři využít dle svého přání. Tyto služby se v jednotlivých zařízeních různí - může jít např. o dopravu, kadeřnické a pedikérské služby pro nemobilní klienty, výlety do přírody nebo za kulturou, výtvarné kurzy, některá kulturní vystoupení umělců apod.

 

Ošetřovatelskou péči (zdravotnickou službu) poskytují v DoS registrované zdravotní sestry. Ošetřovatelé poskytují péči dle instrukcí ošetřujícího lékaře seniora. V DoS je obvyklá spolupráce s praktickým lékařem, který má ordinační hodiny přímo v zařízení. U něho se může senior zaregistovat, pokud si to přeje. Jinak může zůstat pacientem svého původního praktického lékaře, ošetřovatelé poté spolupracují s ním.

 

Ošetřovatelská péče je poskytovaná 24 hodin denně a obsahuje (dle instrukcí lékaře) úkony jako podávání léků, promazávání kůže, ošetřování proleženin, zavádění sond, měření tlaku, sledování zdravotního stavu a podobně.

Léky jsou klientům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky hradí senior). Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) jsou na poukazy zdravotních pojišťoven.

 

Služby v DoS nemohou využít:

- lidé s akutním infekčním onemocněním;

- lidé, jejichž stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení;

- lidé, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

- lidé akutně závislí na alkoholu a návykových látkách.

 

Důvodem k nepřijetí do Domova pro seniory je i naplněná kapacita zařízení.

Domovy obvykle vedou čekací listinu a podle ní uvolněná lůžka obsazují.

 

Zákon praví

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách stanovuje:

 

§ 49

 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Dále se Domovy pro seniory řídí § 15 předpisu k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb., upraveného vyhláškou MPSV č.340/2007 Sb., ze dne 12.12.2007:

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování,

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 

b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.